Členství v Komoře pověřenců pro ochranu osobních údajů, z. s.