Představuji se ...

Vzdělání

Jsem inženýr ekonomie. Titul jsem získala na ekonomické fakultě VŠB v Ostravě ve studijním oboru Veřejná ekonomika a správa. Součástí studia byly - mimo klasických ekonomických předmětů jako matematika, makro a mikroekonomie - také předměty jako např. management, evropská integrace, informatika, správní právo, informační systémy ve veřejné správě, právo EU a další, ze kterých mám složeny semestrální zkoušky a závěrečnou státní zkoušku.

Praxe

Ve veřejné správě se pohybuji více než 20 let, pracovala jsem na dnes již zaniklém okresním úřadu v Bruntále, dále jsem mnoho let strávila na obecním úřadu v Rudné pod Pradědem a můj poslední pracovní post je na pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem. Kromě všeobecné části mám složeny tři zvláštní zkoušky odborné způsobilosti pro výkon přenesené působnosti v různých oblastech státní správy.