Poradenství ekonomie a účetnictví

Nabízím

  • Ekonomika, účetnictví - se specializací na veřejnou správu a příspěvkové organizace.
  • Rozpočty - specializuji se na poradenství a školení pro obce a příspěvkové organizace v oblasti zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s tím související povinnosti, vyplývající z jiných předpisů.