Poradenství GDPR

Veřejná správa má svá specifika a tato specifika se budou projevovat i při zavádění nařízení GDPR do praxe a přijatá opatření a jejich realizace se bude lišit od zavádění a další realizaci GDPR v komerčních společnostech.

Společnosti, které v současnosti nabízejí své služby při implementaci nařízení GDPR do praxe, jsou právě komerčně zaměřeny. Nemají znalosti a zkušenosti s chodem veřejné správy, neznají zákonná oprávnění obecních úřadů pro zpracování osobních údajů, a proto mohou nabízet taková opatření, která budou nadbytečně zatěžovat chod úřadu nebo budou naopak málo dostatečná.

Obecní úřady 1. a 2.stupně mají vzhledem ke svým rozpočtům omezené personální a materiální možnosti pro povinné zřízení funkce pověřence na ochranu osobních údajů. Současně ale na tento post potřebují osobu, která bude znát chod úřadu, důvody pro zpracování osobních údajů, postupy a procesy při jejich zpracování. Pověřenec musí mít široké legislativní znalosti pro výkon veřejné správy a vědět, ke kterému zásahu do osobních údajů a v jakém rozsahu je obecní úřad zákonem pověřen a které údaje naopak zpracovávat nesmí.

Můj program je vytvořen právě pro tuto oblast. Nabízím své služby speciálně zaměřené na oblast veřejné správy, konkrétně malým a středním obcím. Právě pro ně mám zpracován program, směrnice a postupy, které mohou bez přehnaných finančních nákladů zavést a realizovat a které jsou jim tzv. "ušity" přímo na míru.

Velmi podobné je to i s příspěvkovými organizacemi těchto obcí, takže i pro tyto typy organizací je určena má nabídka služeb.